Zespół

Radosław Tymiński - Radca Prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk prawnych, ekspert do spraw legislacji, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Radosław Tymiński doświadczenie zawodowe zdobywał pracując 8 lat w Biurze Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu (potem Biurze Analiz Sejmowych, gdzie m.in. doradzał sejmowej Komisji Zdrowia) oraz w kancelariach radców prawnych i adwokatów. Przez wiele lat współpracował z samorządami zawodów medycznych m.in. Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych i Okręgowymi Izbami Pielęgniarek i Położnych. Jest autorem 7 książek (patrz: tutaj) oraz blisko 100 publikacji z zakresu prawa medycznego (patrz: tutaj). Jest wykładowcą prawa medycznego na II Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz na Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Zajmuje się przede wszystkim obroną lekarzy w sprawach sądowych oraz obsługą podmiotów leczniczych i praktyk lekarskich.

Języki: polski (ojczysty), niemiecki.

   

Joanna Łodej - Adwokat

Absolwentka Kolegium Prawa Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Odbyła aplikację adwokacką. Od 2011 r. jest członkiem Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie. Ukończyła Podyplomowe Studia na kierunku Prawo Medyczne i Bioetyka na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest członkiem Sekcji Prawa Medycznego i Farmaceutycznego Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie. Adwokat Joanna Łodej doświadczenie zawodowe zdobyła w kilku kancelariach prawnych, w których była odpowiedzialna za obsługę prawną podmiotów leczniczych i praktyk lekarskich. Praktyka adw. Joanny Łodej dotyczy całości obszaru prawa medycznego. Z kancelarią Radosława Tymińskiego współpracuje od 2013 r. Od 2014 roku pracuje także na stanowisku starszego specjalisty w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

Języki: polski (ojczysty), angielski i hiszpański.

 

Magdalena Dmuch - aplikant radcowski

Absolwentka Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W 2019 r. rozpoczęła aplikacje radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W roku akademickim 2018/2019 realizuje Podyplomowe Studia na kierunku Prawo Medyczne i Bioetyka na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest członkiem zarządu Studenckiego Koła Naukowego Prawa Medycznego i Farmaceutycznego "Lex Medica". Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w kancelariach radców prawnych i adwokatów, a także w biurze Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy.

Języki: polski (ojczysty), angielski.

 

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies.