location
Lokalizacja Łukowska 9/126, Warszawa
clock
Godziny pracy 8.00 - 18.00
phone
Zadzwoń do nas +48 501 254 553
Zapraszam do zapoznania się z ofertą mojej kancelarii, której działalność postrzegam przede wszystkim jako pomaganiem ludziom. Z jednej strony pomagamy w sporach sądowych, z drugiej doradzamy podmiotom z rynku ochrony zdrowia w bezpiecznym i zgodnym z prawem prowadzeniu działalności. Jeżeli po przeczytaniu poniższych informacji będziesz mieć wątpliwości, czy możemy pomóc - napisz.

Podmioty lecznicze i apteki

Prowadzimy kompleksową obsługę podmiotów leczniczych i aptek. Zakres współpracy ustalamy indywidualnie, uwzględniając Państwa potrzeby i wielkość firmy. Zajmujemy się wszystkim od A do Z i jesteśmy cały czas dostępni. Pomagamy prowadzić podmiot leczniczy lub aptekę zgodnie ze wszelkimi wymogami prawnymi, uzyskujemy niezbędne zgody, odstępstwa, pilnujemy wszystkich spraw, odpowiadamy na skargi pacjentów, przygotowujemy umowy, reprezentujemy w sądzie, sprawdzamy dokumentację, uczestniczymy w kontrolach NFZ, słowem robimy wszystko, co niezbędne. Obecnie obsługujemy prawnie: szpitale, POZ-y, przychodnie specjalistyczne, indywidualne praktyki lekarskie, indywidualne praktyki fizjoterapeutyczne i apteki.

Audyty bezpieczeństwa prawnego

Każdy podmiot leczniczy lub apteka jako uczestnik rynku usług medycznych i farmaceutycznych jest narażony na różnego rodzaju ryzyka prawne, w tym spory z pacjentami, niezgodne z prawem zorganizowanie świadczenia usług czy możliwości otrzymania kary nałożonej przez uprawniony urząd (np. NFZ czy UODO). W ramach audytu bezpieczeństwa prawnego identyfikujemy obszary ryzyka, oceniamy je oraz proponujemy działania zmniejszające ryzyko. Co oczywiste, audyt bezpieczeństwa prawnego obejmuje różne obszary aktywności podmiotu audytowanego. W ramach takiego audytu weryfikujemy m.in. zawarte umowy, wewnętrzne regulaminy, stronę internetową, ochronę danych osobowych czy paszporty urządzeń medycznych. Po audycie zawsze przedstawiamy pisemny raport.

Audyty dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna jest jednym z najważniejszych dowodów w sprawach o błędy medyczne oraz w różnego rodzaju postępowaniach (np. przed Rzecznikiem Praw Pacjenta). Z tego powodu dokumentację medyczną należy prowadzić w sposób, który uczyni z niej wartościowy i korzystny dla podmiotu leczniczego dowód. W ramach audytu dokumentacji medycznej sprawdzamy m.in. jej zgodność z wymogami formalnoprawnymi oraz zgodność ze standardami postępowania medycznego wynikającymi z przepisów, oceniamy także wartość dowodową dokumentacji medycznej i jej przejrzystość. Kryterium oceny jest obowiązującego prawo oraz orzecznictwo sądowe. Po audycie przedstawiamy pisemny raport, wskazując nawet konkretne wpisy do dokumentacji medycznej, które powinno się w niej zamieszczać.

Sprawdzanie umów i ich przygotowywanie

Podstawą zatrudnienia czy współpracy pomiędzy osobami wykonującymi zawody medyczne a podmiotami leczniczymi czy apteki są umowy. Umowy mogą być różne, jednakże zawsze kształtują sferę praw i obowiązków stron tej umowy. Jednoznaczna i przemyślana treść umowy ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa prawnego podmiotu leczniczego czy apteki oraz osoby wykonującej zawód medyczny. Z tego powodu istotną częścią naszej działalności jest audytowanie umów oraz ich przygotowywanie zarówno dla podmiotów leczniczych i aptek, jak i dla osób wykonujących zawodu medyczne. Pomagamy zrozumieć zagrożenia ukryte w umowie i je wyeliminować. Wiemy, że często są to sprawy pilne oraz ważne, więc możemy wykonać taki audyt bardzo szybko.

Szkolenia

Każdy menedżer zdaje sobie sprawę, że fundamentem jakości w prowadzeniu jakiejkolwiek działalności są: wiedza, umiejętności i prawidłowo zaprojektowane procedury postępowania. Oferujemy przeprowadzenie indywidualnych, dostosowanych do potrzeb szkoleń z zakresu: prawa medycznego, prawa rodzinnego, prowadzenia dokumentacji medycznej, rozwiązywania sytuacji konfliktowych, tworzenia i wdrażania standardowych procedur operacyjnych. Mamy bardzo duże doświadczenie w szkoleniu wszystkich zawodów medycznych, w szczególności lekarzy, likwidatorów szkód w branży ubezpieczeniowej, dyrektorów podmiotów leczniczych i kierowników aptek. Szkolimy również prawników, zwłaszcza tych zajmujących się prawem medycznym. Nie wahamy się podejmować szkoleń stacjonarnie i on-linowo.

Obsługa kryzysów medialnych

Kryzys medialny potrafi być niespodziewany. Nie raz słyszeliśmy takie historie od klientów, że zostali zaskoczeni przez dziennikarzy pod gabinetem, przy samochodzie lub pod drzwiami domu. Wielu nie wiedziało co robić i próbowało uciekać, co jest najgorszą strategią. Już wielokrotnie pomagaliśmy w kryzysach medialnych. Naszym największym sukcesem jest to, że o większości z nich nikt nic nie wie. Współpracujemy z dziennikarzami i psychologami, którzy pomagają nam opanować takie kryzysy. W kryzysie medialnym chodzi bowiem o to, żeby powstrzymać go jak najwcześniej. Pomożemy to dyskretnie przeprowadzić, a jak się nie da, to przygotujemy odpowiednie oświadczenie, wystąpienie publiczne lub zorganizujemy konferencję prasową.