location
Lokalizacja Łukowska 9/126, Warszawa
clock
Godziny pracy 8.00 - 18.00
phone
Zadzwoń do nas +48 501 254 553

Publikacje

Głęboko wierzę w to, że najlepsze owoce przynosi połączenie wiedzy teoretycznej z praktyką wykonywania zawodu. Z tego powodu od wielu lat udzielam się naukowo i praktykuję prawo, reprezentując klientów w sprawach sądowych, doradzając im i przygotowując umowy. To doświadczenie jest bardzo ważne, ponieważ pozwala spojrzeć na wiele kwestii nie tylko z różnych perspektyw, lecz także je o wiele głębiej je zrozumieć. Poniżej prezentuję najważniejsze publikacje z trzech obszarów: książki prawnicze – artykuły prawnicze – artykuły medyczne.

Recenzje

Z uwagi na to, że jestem doktorem habilitowanym nauk prawnych chętnie nawiążę współprace jako recenzent prac doktorskich z szeroko rozumianego prawa medycznego, zarówno w aspektach karnoprawnych, cywilnoprawnych jak i administracyjnoprawnych.

Równocześnie informuję, że z wielką przyjemnością podejmę się prowadzenia pracy doktorskiej jako promotor na Akademii Leona Koźmińskiego. Więcej informacji o studiach doktoranckich można uzyskać u mnie lub tutaj.

Własne badania naukowe

W ramach kancelarii podejmujemy prace naukowe, które wpisują się w nurt badań nad funkcjonowaniem prawa w praktyce. Niektóre z badań dotyczyły przyczyn powstawania sporów prawnych pomiędzy pacjentami a lekarzami. Do chwili obecnej udało nam się zrealizować 6 dużych projektów naukowych.