Zespół

Zdjęcie: dr hab. n. praw. Radosław Tymiński - radca prawny

dr hab. n. praw. Radosław Tymiński - radca prawny

ekspert do spraw legislacji, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Przez 8 lat pracował w Biurze Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu (potem Biurze Analiz Sejmowych, gdzie m.in. doradzał sejmowej Komisji Zdrowia) oraz w kancelariach radców prawnych i adwokatów. Współpracuje z samorządami zawodów medycznych m.in. Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych, izbami pielęgniarek i położnych, samorządem lekarskim. Jest członkiem Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie. Jest autorem kilku książek oraz blisko 100 publikacji naukowych z zakresu prawa medycznego. Jest wykładowcą prawa medycznego na Warszawskiego Uniwersytecie Medycznym oraz na Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Zajmuje się przede wszystkim obroną lekarzy w sprawach sądowych oraz obsługą podmiotów leczniczych i praktyk lekarskich.

Języki: polski (ojczysty), niemiecki.

Zdjęcie: Magdalena Dmuch

Magdalena Dmuch

absolwentka Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, absolwentka aplikacji radcowskiej (2022). Ukończyła Podyplomowe Studia na kierunku Prawo Medyczne i Bioetyka na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pani Magda pracowała wcześniej w biurze Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy oraz biurze Naczelnego Sądu Lekarskiego. Z kancelarią współpracuje od 2019 r.

Języki: polski (ojczysty), angielski.

Zdjęcie: Dorota Rytwińska - aplikant radcowski

Dorota Rytwińska - aplikant radcowski

absolwentka Ośrodka Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego oraz Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Autorka pracy magisterskiej pt. „Cywilna odpowiedzialność odszkodowawcza lekarza wobec pacjenta”. Pierwsze doświadczenia z zakresu prawa zdobywała w Studenckiej Poradni Prawnej ALK, zaś po zakończeniu studiów – w zespole prawnym fundacji skarbu państwa zajmując się w szczególności obsługą międzynarodowych i krajowych umów finansowanych ze środków europejskich, umowami z kontrahentami oraz doradztwem dla klienta wewnętrznego. Z Kancelarią współpracuje od 2022 r.

Język: polski (ojczysty), angielski.

Zdjęcie: Jolanta Wojtaś - radca prawny

Jolanta Wojtaś - radca prawny

absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Podyplomowego Studium Prawa Medycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Członkini Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie oraz Sekcji Prawa Medycznego i Farmaceutycznego Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie. Wcześniej asystent Sędziego Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w jednej z największych polskich kancelarii prawniczych w dziale Life Science.

Język: polski (ojczysty), angielski, rosyjski.

Zdjęcie: Grzegorz Wymysłowski - radca prawny

Grzegorz Wymysłowski - radca prawny

absolwent interdyscyplinarnych studiów Prawa oraz Finansów i Rachunkowości na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobywał m.in. pracując w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, kancelariach radców prawnych i adwokatów oraz prowadząc obsługę podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym i gospodarzym. Z Kancelarią współpracuje od 2021 r.

Języki: polski (ojczysty), angielski.

Zdjęcie: Jakub Żaczek - radca prawny

Jakub Żaczek - radca prawny

absolwent Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Zainteresowany prawem medycznym, doświadczenie zdobywa współpracując z kancelariami radców prawnych i adwokatów. Autor pracy magisterskiej pt. „Cywilnoprawna ochrona prawa pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych”. Z kancelarią współpracuje od 2020 r.

Język: polski (ojczysty), angielski.

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies.