location
Lokalizacja Łukowska 9/126, Warszawa
clock
Godziny pracy 8.00 - 18.00
phone
Zadzwoń do nas +48 501 254 553
Zdjęcie: dr hab. n. praw. Radosław Tymiński

dr hab. n. praw. Radosław Tymiński

radca prawny, właściciel kancelarii

Dziedziny prawa: prawo medyczne, prawo farmaceutyczne, prawo karne, prawo cywilne.

Wykształcenie: absolwent WPiA Uniwersytetu Warszawskiego (2004), doktor nauk prawnych (2011), doktor habilitowany nauk prawnych, napisał rozprawę habilitacyjną pt. Wykonywanie zawodu lekarza i lekarza dentysty. Aspekty administracyjnoprawne, wydana przed wydawnictwo WoltersKluwer (2022). 

Doświadczenie: pracował w Biurze Analiz Sejmowych (jako ekspert komisji zdrowia i ekspert ds. legislacji, 2005-2013), był członkiem komisji bioetycznej (2019-2022), obsługuje prawnie szpitale i samorządy zawodów medycznych. Jest autorem ponad 150 publikacji naukowych i dydaktycznych (tutaj), wykładowcą akademickim, prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych z prawa medycznego oraz na studiach MBA zarządzenie w ochronie zdrowia, jest komentatorem w mediach problemów medyczno-prawnych.

Towarzystwa naukowe: członek Polskiego Towarzystwa Prawa Medycznego oraz Pan European Organisation of Personal Injury Lawyers (PEOPIL).